INFOWORK s.r.o.

Školení, ověřování odborné způsobilosti

dle zákona č.250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a souvisejícího nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, prováděných pro pracovníky v elektrotechnice.

Vzhledem k tomu, že s platností od 1. července 2022 došlo k zásadním změnám v legislativě, která významně změnila čísla paragrafů určujících jednotlivé stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice, nabízíme Vám v následující tabulce přehled původních (platných do 30. 6. 2022) a nových (platných od 1. 7. 2022) stupňů odborné způsobilosti.


Odborná způsobilost v elektrotechnice, stupně OZE


vyhláška č. 50/1978 Sb. zákon č. 250/2021 Sb.

pracovníci seznámení § 3 osoba školená (seznámená)
pracovníci poučení § 4 osoba poučená § 4
pracovníci znalí § 5 Osoba znalá pro samostatnou činnost
    – "elektrotechnik"
§ 19 Z
§ 6 NV
pracovníci znalí pro samostatnou činnost § 6
pracovníci pro řízení činnosti § 7 Osoba znalá pro řízení činnosti
    – "vedoucí elektrotechnik"
§ 19 Z
§ 7 NV
pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu § 8
pracovníci pro provádění revizí § 9 revizní technik § 11 Z
§ 8 NV
pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování § 10 Osoba znalá pro řízení činnosti
    – "vedoucí elektrotechnik"
§ 19 Z
§ 7 NV
kvalifikace ve zvláštních případech § 11

 

Prováděných následujícím postupem

Další služby

Revize vyhrazených elektrických zařízení
Školení, ověřování odborné způsobilosti
Obchodní činnost

Copyright © 2004-2024 INFOWORK s.r.o.